Zaměstnanci

 

    

Seznam všech zúčastněných při péči o vaše zdraví

 

MUDr. Marek Slaměník  -hlavní lékař, majitel a jednatel firmy (atestace interna I.st., endokrinologie, specializace interna, endokrinologie)

MUDr. Anna Slaměníková –lékařka (atestace z interny I.st, specializave nefrologie)

MUDr. Alice Sýkorová – specializace diabetologie a endokrinologie

MUDr. Ilona Kurková – atestace z diabetologie a interny

Martina Ramešovázdravotní sestra s licencí (ordinace Litvínov)

Vladimíra Zvolenovázdravotní sestra s licencí (ordinace Podobořany)

Lucie Boháčovázdravotní sestra pro ergometrické vyšetření

Ivana kacerovskáZdravotní sestra (ordinace poliklinika)

Simona Trmsová – sestra, záchranářka

Pavlína Klobouková – sestra

 

 

Naší hlavní náplní je péče o chronicky nemocné pacienty s onemocněním srdce, s komplikovanou hypertenzí, dyslipidémií, aterosklerózou, ischemickou chorobou dolních končetin, všech forem diabetu, onemocněním štítné žlázy a podle potřeb i jiných chorob dle kapacity našich ordinací.

Publikační činnost:

1.    Slaměník, M.: Centrální tyreotoxikóza a noncompliance ,  Interní medicína pro praxi 8/2006,

2.    Slaměník, M.: Těžká hypotyreóza s elevací tumor markerů u polymorbidní pacientky, Interní medicína pro praxi 8/2004, 66-67

 

3.    Slaměník, M.: Diagnostika tyreoidálních poruch, Interní medicína pro praxi 9/2004, 61-62

 

4.    Slaměník, M.: Diagnostika tyreoidálních poruch, Med.Pro Praxi 1/2005

 

5.    Slaměník, M.: Nejčastěji užívané tumorové markery, Praktický lékař 9/2004,

 

6.    Šprongl, L., Slaměník, M., Cerhová, M., Masopust, J.: Hladiny aminokyselin v kostní dřeni a plasmě u leukémie v dětském věku, In: Klinická výživa a metabolická péče u těžce nemocných,Hradec Králové, 2000, Nucleus HK, str.34,  ISBN 80-86225-02-X

 

7.    Slaměník, M., Šprongl, L., Masopust, J.: Porovnání koncentrace taurinu v nádorové tkáni a krevní plasmě pacientů se solidními tumory, In: Klinická výživa a metabolická péče u těžce nemocných,Hradec Králové, 2000, Nucleus HK, str.79, ISBN 80-86225-02-X

 

8.    Prusa, R., Sidlova, K., Slamenik, M., Chada, M., Lany, J., Kavan, P.: Monitoring                                                                                                                  biochemical tests in patients with neuroblastoma, Chinese Cong. of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2000. Jun 11-15, Hong Kong China

 

9.    Masopust, J., Slamenik, M., Sprongl, L., Cerhova, L.: Profile of free amino acids in children with leukaemia, 6th Adria Congress Clinical chemistry and Laboratory medicine, June 15-17 2000, Opatia

 

10.Prusa R., Sidlova, K., Juklova, J., Slamenik, M., Kotaska, K.: Serum cystatin C levels in renal pre and post transplant paediatric patients, In: Proceeding of Pathology 2000, Birmigham, 2000, p.126-127 , ISSN 0959 9029

 

11.Sidlova, K., Slamenik, M., Pechova, M., Prusa, R., Cepova, J.: Insulin-like growth factor binding protein-3 in patients with liver cirrhosis, 6th Adria Congress Clinical chemistry and Laboratory medicine,June 15-17 2000, Opatia

 

12.Šídlová, K., Slaměník, M., Juklová, J., Průša, R.: Význam cystatinu C v séru pediatrických pacientů s renálním postižením, Časopis lékařů českých 140/5, str 147-9, 2001

 

13.Prusa, R., Sidlova, K., Juklova, J., Slamenik, M., Kotaska, K.: Serum cystatin C levels in kidney transplant children, 9th Arab Congress of Clinical Chemistry, Rabat, May 3-6, 2000, Morocco, p.73

 

14.Grivna, M., Slaměník, M., Průša, R., Chada, M., Kotaška, K.: Refrenční hodnoty biochemických vyšetření u zdravých dětí školního věku, 7.září 2000, III.pediatrický kongres, Hradec Králové

 

15.Slaměník, M., Průša, R., Grivna, M., Chada, M., Kotaška, K.: Refrenční hodnoty biochemických vyšetření v moči u zdravých dětí školního věku, 17.září 2000, FONS, Pardubice

 

16.Slaměník, M., Mrázková, L., Chada, M.: Paratyroidální hypertenzní faktor, ČS fyziologie č.4, str.211, 2000

 

17.Slaměník, M.: Hypotyreóza s elevací tumor markerů u polymorbidní pacientky,  In: 2.hradecký postgraduální kurz v endokrinologii, Hradec Králové 20.-22.5.2004, Nukleus HK, str.81, ISBN 80-86225-49-6, přednáška