Infuzní terapie vitaminem C

Americký dvojnásobný laureát Nobelovy ceny Linus Pauling se domníval, že pro optimální zabezpečení organismu, potřebujeme kolem 10 g vitaminu C denně. Jsou to dávky, které si běžně vyrábějí vahou s námi srovnatelná zvířata (kozy, ovce). Nicméně běžně se v učebnicích uvádí denní potřeba vitaminu C 60-80 mg. To je možné snadno zajistit vyváženou stravou s dostatkem ovoce a zeleniny. Nicméně v posledních letech se množí studie, které dokazují, že v celé řadě patologických stavů jsou nároky organismu na množství dodaného vitaminu C mnohonásobně vyšší a přibližují se spíše teorii pana Paulinga. U onkologických pacientů se uvádí ještě mnohonásobně vyšší dávky.

Proč aplikovat infuzi, nestačí podat vitamin C ústy?

Při podání vitaminu C ústy – díky omezeným transportním mechanismům ve střevě – lze docílit v krvi jen nízké koncentrace vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze běžných (fyziologických), nikoli však preventivních a léčivých účinků (protiinfekčních, protizánětlivých, protinádorových). Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi téměř 15x vyšší koncentraci, což je možné pouze při jeho nitrožilním podání.

Kdy aplikovat?

Infuzní léčba vitaminem C je určena k podpůrné léčbě řady onemocnění (např. recidivujících infekcí, alergií, artritidy, aterosklerózy, nádorů) a také stavů vyčerpanosti a „vyhoření“ (burn-out syndrom).

Infuzní terapie přispívá k cílené likvidaci rakovinných buněk a působí proti metastázování, což je dáváno do souvislosti se schopností vitaminu C blokovat nádorovou angiogenezi (nádor si nemůže nově vytvářet své cévy a šířit se).

Komu aplikovat?

Každému, kdo má:

 

Infuze vitamínu C umožňují vysoký obsah vitamínu C v krvi

vysoká účinnost v krvi a tkáních  => terapeutické koncentrace

 

Cena infúze je 650,-kč  (pro pacienty s doporučením z onkologie 600,-)

Nutno domluva o aplikaci dopředu u sestřiček Litvínov 476755778 mailu INFO@SLAM75.CZ,           Podbořany 774770775, nebo na mailu podborany@SLAM75.CZ

 Ke zdražení jsme museli přistoupit vzhledem ke zdražení zdrojů.

 

 

Dotazy:

Jak často podávat vitamin C?

-odpověď je složitější. Pokud probíhá protinádorová léčba nebo máte vyléčené onkologické onemocnění doporučuji aplikaci 1-2xtýdně. Jako prevenci nachlazení lze podávat 1xměsíčně a akutně při začátku nachlazení. Na posílení imunity stačí 6xročně.