Interní ordinace:  SlaM-centrum služeb s.r.o.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYSmluvní pojišťovny:

cs111 – všeobecná zdravotní pojišťovna                                                                

201 – vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Logo OZP - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 207Česká průmyslová zdravotní pojištovna205 – česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 – oborová zdravotní pojišťovna                                                                

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České Republiky211 – pojišťovna ministerstva vnitra ČR

 

Mějte připravenu platnou kartičku pojištěnce